Det lokale miljøarbejde

  • miljøpunkt østerbro miljøarbejde bæredygtighed
Her kan du læse mere om, hvordan Østerbro Lokaludvalg arbejder med lokalmiljøet

Lokaludvalget støtter og udvikler det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med kultur, byplanlægning, økonomi, integration og sociale aspekter. 

Østerbro Lokaludvalget har en driftstøtteaftale med Miljøpunkt Østerbro om at varetage den lokale miljøopgave. Hvert år udarbejdes der i fællesskab en årsplan, som beskriver Miljøpunkts årlige fokusområder. På Miljøpunktets hjemmeside kan du læse mere om, hvordan de engagerer sig i arbejdet med grønne og bæredygtige bydelsprojekter på Østerbro. Du kan finde rådgivning om klimatilpasning og affaldssortering, deltage i workshops og komme på guidede ture i den lokale bynatur. 

Hos Miljøpunkt Østerbro kan du desuden låne en ladcykel, et æblemosteri eller et par lånehøns. 

Yderligere læsestof om lokaludvalgets miljøarbejde