Den nye Gasværkgrund får masser af lys, grønt og aktivitetsmuligheder

Foreløbige planer for aktivitetsring på Gasværksgrunden ligger nu klar til at komme i udbud

Du har måske bemærket at det har buldret og brager fra området omkring Østre Gasværk den seneste tid. Der sker en hel del i ”Østre Gasværk Kvarteret”, området mellem Østre Gasværk, Kalkbrænderihavnsgade og B93's anlæg, der netop nu er i gang med en omfattende forandring. Den nye skøjtehal står næsten færdig, og i løbet af sommeren går arbejdet med etablering af nye boldbaner og en ny aktivitetsring i gang.

Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har tidligere afholdt møder og en workshop med borgere og interessenter for at finde ud af, hvilke behov området og aktivitetsringen skal kunne opfylde. Til workshoppen gav flere deltagere udtryk for ønsker om rekreative faciliteter, bynatur, stiforbindelser, trafiksikkerhed og tryghed. Østerbro Lokaludvalg har samarbejdet med forvaltningen gennem hele processen, og har også støttet op om ønskerne om at skabe nogle rekreative byrum. Se lokaludvalgets høringssvar fra maj 2020 her. Lokaludvalget har desuden anbefalet at skabe ekstra plads til cykelparkering og at lave faciliteter målrettet store børn i aldersgruppen 12-16 år, som ellers ofte bliver overset i byrumsfornyelsesprojekter.

I udkastet er der blevet taget højde for både lokaludvalgets høringssvar og borgernes ønsker. De foreløbige planer indeholder således pladser med forskellige former for grønt, plads til at sidde, gå og stå samt plads til forskellige former for idrætsspil og træning. Et andet positivt aspekt ved planerne er tilstedeværelsen af rigeligt med lyskilder, der skal skabe tryghed og mulighed for at arealerne også kan bruges i eftermiddags- og aftentimerne i de mørke måneder.

Sådan indrettes aktivitetsringen

Aktivitetsringen er inddelt i tre områder, med i alt 5 aktivitetslommer. Aktivitetsringen i sig selv kommer hovedsageligt til at bestå af asfalt til hundeluftning, løb og måske rulleskøjteløb/skating? Rundt i ringen er der placeret aktivitetslommer, som bliver indrettet med forskellige slags underlag, faciliteter og beplantning.

Aktivitetsring Nord har en siddeplint i træ langs hele asfaltstien, hvor man frit kan slå sig ned og tage sig et hvil eller fx drikke kaffe. I udkastet er der også gjort plads til opbevaringsskabe, cykelstativer, en vandpost og forskellige træer. Det er desuden her du finder indgangen til den legeplads, der skal etableres ved siden af aktivitetsringen. Se oversigtstegningen af Aktivitetsring Nord ved at klikke her.

Aktivitetsring Syd (link til oversigtstegning) har et parkareal med fliseunderlag, træer, loungestole og et trædæk. Derudover finder man en planteø, masser af græs og træer. Til de friske er der træningsstation med faciliteter til pæleklatring. Der er også trapper og niveauinddeling med betonkanter til valgfri, uformel aktivitet. Se oversigtstegningen af Aktivitetsring Syd ved at klikke her.

Aktivitetsring Øst (link til oversigtstegning) har flest aktivitetsøer. Der er en træningsø med plads til Panna, en slags streetfodbold, og forskellige træningsaktiviteter som armgang. Der er to øer med højt græs og træer hvor man hhv. kan gå på slackline eller ligge i hængekøje. Der er også blevet plads til Petanqueområde, bænke, græs og en siddeplint i beton. Se oversigtstegningen for Aktivitetsring Øst ved at klikke her.

Planerne sendes i udbud april 2021, og forventes igangsat ultimo juni 2021.
 

Overblik over den foreløbige tidsplan
 

Udbud: Midt april 2021
Opstart anlæg: Slut juni 2021

Etape 1 Boldbaner, banevanding og pitstop: jun-marts 2022
Etape 2 Multibane og sydlig aktivitetsring: sep-mar 2022
Etape 3 Grønne lommer og østlig aktivitetsring: feb-jun 2022

Ibrugtagning af opvisningsbanen september 2021