De unge tager ordet på Østerbro

Idéudvikling, workshop og konference - det var, hvad en stor gruppe unge Østerbroere brugte en lørdag formiddag på i Krudttønden.

Stemningen bar præg af engagement og koncentration, da Lokaludvalget og Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro holdt Ungekonference lørdag d. 25. september. 

Omkring 60 børn og unge i alderen 9-15 år var mødt op i Krudttønden for at give deres bud på, hvordan Østerbro kan få et bedre børne- og ungeliv. Konferencens deltagere var valgt som klasserepræsentanter for 4. – 9. klasser på Østerbros skoler eller inviteret gennem lokale klubber.   

I er eksperterne!

Kl. 11.00 bød Lokaludvalgets formand for børn- og unge-fagudvalget, Lartey Lawson, de unge velkommen: ”Det er rigtig godt, at I er kommet her i dag – for det er jer, der er eksperterne”, understregede han.

Østerbro-rapperen Jooks overtog derefter mikrofonen og fortalte de unge om sin opvækst og de muligheder, han voksede op med som barn og ung. I den forbindelse fremhævede han vigtigheden i at gøre sin stemme gældende allerede i en tidlig alder: 

”Da jeg var i jeres alder, engagerede jeg mig ikke i mit lokalsamfund – men det gør I her i dag. Det er sådan, man får indflydelse…I er for seje!, var blandt de ord, han gav de unge med på vejen.

Roterende idéudvikling

Efter en kort introduktion til dagens idéudviklings-program arbejdede de unge effektivt og koncentreret omkring de ti langborde, der var stillet op i Krudttøndens sal.

En masse kreative idéer kom på bordet - bogstavelig talt tegnet og fortalt på store papirark.

Koncerter, fællesspisning og ungearrangementer

- sådan lyder nogle af forslagene, til hvad de unge gerne vil have: ”Vi har nok rullegræsbaner!”, udbrød en dreng. 

Mange giver udtryk for, at der på Østerbro generelt er rigtig gode fysiske rammer. Flere af de unges forslag handler derfor i højere grad om aktiviteter, hvor unge kan lave noget sammen med andre unge. Nogle af de idéer, der går igen er: Ungekoncerter, bålfest, ungecafé, fællesspisning med andre unge, udendørs biografevents og flere aktiviteter og arrangementer for unge på den nye Svanemøllestrand.

Østerbro er for kedelig

Der bliver også sat fokus på indretningen af byrummet på Østerbro. Mange synes bydelen er for pæn og kedelig, og de vil gerne både have mere grønt og mere udsmykning i gadebilledet.

Nogle foreslår i den forbindelse et gadeudsmykningsprojekt, hvor en gruppe unge får lov at udsmykke et særligt område sammen med en kunstner.

De unge vil gerne involveres

At blive hørt og involveret som ung står også højt på listen over, hvad der ville gøre ungelivet bedre. De unge vil gerne involveres i projekter og tiltag, som har indflydelse på deres hverdag. Eksempelvis gennem ungearrangementer og konferencer.

Musik på programmet

Ud over musik, som noget de unge ønsker sig mere af i bydelen, var der også musik på programmet til konferencen. Efter dagens sidste runde idéudvikling forvandlede konferencen sig til minikoncert, da Jooks afsluttede dagen med et par af sine mest kendte numre. Der blev danset, klappet og sunget med i lyset fra mobiltelefonkameraerne.

Selv efter konferencens afslutning var de spændende indslag dog ikke helt slut. Uden for Krudttønden spillede to bands fra Kennedygårdens ungdomsklub forstærket af Østerbrokanonen – et pedalkraftdrevet transportabelt lydsystem, der bl.a. er finansieret af Østerbro Lokaludvalg.

Den videre proces

Ungdomsringens konsulenter er i skrivende stund i gang med at samle op på alle de gode idéer og inputs, der kom ud af konferencen. Se rapporten om Ungeinvolveringen.

I løbet af 2011 vil Lokaludvalget i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og andre lokale ungeinstanser arbejde videre mod at realisere nogle af de forslag og idéer, der kom på bordet til konferencen.

Ved Lokaludvalgets møde d. 14. september besluttede Lokaludvalget at afsætte kr. 250.000 til konkrete opfølgende tiltag.

Konferencen som del af en større Ungeindsats

Målet med konferencen var at komme i dialog med Østerbros børn og unge om, hvad de mener om deres liv i bydelen, og hvad de konkret kan forestille sig af projekter og arrangementer, der kan gøre bydelen til et bedre sted at bo for dem.

I arbejdet med Lokaludvalgets Bydelsplan for Østerbro i 2009, fortalte mange børn og unge, at de savnede tilbud og fritidsaktiviteter i bydelen.

Via dialogmøder og interviews er Ungdomsringens konsulenter gået i dialog med de unge om deres tanker og meninger om deres liv i bydelen: Hvad savner de? Hvor føler de sig trygge/utrygge? Og hvad skal der til for at gøre Østerbro et bedre sted at bo for børn og unge?

De unge vil høres

En lang række interessante og tankevækkende udsagn er kommet ud af dette arbejde. Mange af de unges inputs har handlet om involvering, og simpelthen det at blive hørt, når man er barn og ung. Konsulent Heidi Klemmensen fra Ungdomsringen fortæller:

”Der er rigtig mange tilsagn på, at denne involveringsproces er det de unge savner – og det at de sætter pris på at blive hørt. Det vil de gerne have mere af."

En elev fra en af Østerbros 8. klasser forklarer: ”De unge skal spørges om vores mening om byen ved f.eks. ungekonferencer eller ungdomsudvalg i kommunen – kom ud og se os.” 

Ud fra de dialoger og interviews, der er foretaget over sommeren, fremgår det, at deltagerne overordnet set er glade for deres bydel. Mange savner dog steder og aktiviteter, der henvender sig mere direkte til børn og unge på det generelt ”pæne og familieagtige” Østerbro.

Læs også artiklen Lokaludvalget sætter fokus på Østerbros unge.

Af Lea Allingham Nielsen / 1. oktober 2010