Bydelsplan

Bydelsplanen sætter retningen for Lokaludvalgets arbejde og beskriver Lokaludvalgets vision for bydelen.

Lokaludvalget udarbejder hver fjerde år en bydelsplan. Arbejdet med at skrive bydelsplanen foregår i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Østerbro Lokaludvalg udarbejdede i 2009, 2013 og 2017 en bydelsplan for Østerbro.