Bydelsplan

 • bydelsplan østerbro planlægning
Bydelsplanen sætter retningen for Lokaludvalgets arbejde og beskriver Lokaludvalgets vision for bydelen.

Arbejdet med bydelsplanen

Bydelsplanen er et lokalt visionsoplæg, der beskriver Lokaludvalgets vision for bydelen. Den fungerer som et arbejdsprogram for Lokaludvalget med konkrete principper for bydelens fremtidige udvikling, som munder ud i ni indsatsområder.

I arbejdet med bydelsplanen har Østerbro Lokaludvalg i flere omgange været i kontakt med østerbroerne for at få et dybere indblik i bydelen. Dialogen med østerbroerne har taget udgangspunkt i bydelens syv kvarterer. Bydelsplanen indeholder en beskrivelse af bydelens potentialer og udfordringer samt Lokaludvalgets arbejdsprogram og indsatsområder. Lokaludvalget udarbejder en bydelsplan hvert fjerde år. 

Østerbro Bydelsplan 2017 - 2020

Du kan læse Bydelsplanen i sin helhed her.

Lokaludvalgets vision

Lokaludvalget ønsker, at Østerbro skal være Københavns grønne bro til vandet med gode rammer om et mangfoldigt og levende hverdagsliv. Der skal være plads til alle, og bydelen skal hænge sammen både fysisk og socialt. Det skal være nemt at nå de forskellige områder af bydelen, og der skal være rum til et impulsivt socialt liv for både unge og ældre.

Visionen udfoldes i fire temaer og ni indsatsområder. 

Temaer

 • Et sammenhængende Østerbro
 • Østerbroliv
 • Fremkommelighed
 • Grønne løsninger og klima

Ni indsatsområder

 • Østerbrogade som miljøorienteret handelsstrøg
 • Strandboulevarden som rekreativ klimapark
 • Stiforbindelser over Svanemøllens Kaserne
 • Nordre Frihavnsgade som cykelgade
 • Nordhavns byudvikling
 • Forbindelser til Østerbros havnefront
 • Mødesteder for unge
 • Trafiksanering i Skt. Kjelds Kvarter
 • Detailhandlen på Østerbros to store butiksgader