Budget 2021 er landet – her er hvad Østerbro fik

  • Morten Hagesen
En del af Lokaludvalgets mærkesager overset på trods af gode aftaler for Østerbro i næste års kommunale budget.

Kultur og fritid

Først den helt store positive nyhed: Der er sat hele 79 millioner kr. af til etablering af landstrøm på Langelinie og i Nordhavn. Det er en stor sejr for lokaludvalget og de grønne foreninger, som har ønsket netop dette i årevis.

Skandalebyggeriet Helhedsrenovering af Kildevældsskolen og etablering af Kulturcenter Kildevæld, har fået flere midler, og der er nu sat 118,3 mio. kr. af til at få færdiggjort både helhedsrenovering og kulturcenteret. Det er et enormt beløb, men forhåbentlig får vi så endelig den skole og det kulturcenter Østerbro fortjener. Pengene er sat af til anlæg i 2020 – 2022.

Som et plaster på såret for at byggeriet er blevet udskudt igen og igen, har parterne bag budgetforliget vedtaget en forlængelse af de midlertidige erstatningsaktiviteter, som blev opstartet i 2019 og er fortsat i 2020. Det bliver altså muligt, at afholde nogle af de aktiviteter, som er planlagt i Kulturcenter Kildevæld, herunder folkeoplysende aktiviteter og kulturhusaktiviteter. Der afsættes årligt 1,5 mio. kr. svarende til 2020-niveauet, som finansieres af de midler, der er afsat til drift af Kulturcenter Kildevæld.

Når den nye skøjtehal åbner i 2021 vil der forhåbentlig også være godt nyt for de is-glade! Skøjtehallen er fra 2021 budgetteret med et driftsbudget på otte måneders drift. Parterne er enige om, at der til Overførselssagen 2020-2021 forelægges oplæg om muligheden for at understøtte fremadrettet helårsåbning i stedet for den planlagte lukkeperiode i sommerhalvåret.
 

Ældreområdet får et løft

Østerbro får et nyt par-plejehjem. Budgetparterne er enige om, det skal være lettere for ældre par at fortsætte samlivet, når tiden er inde til at flytte på plejehjem. Derfor skal der i Københavns Kommune etableres et plejehjem, hvor en stor andel af boligerne er målrettet par med henblik på at understøtte, at ældre, som har delt deres liv med hinanden, også har mulighed for fortsat at bo sammen på plejehjem – også selvom det alene er den ene part, der har et plejebehov. Plejehjemmet skal have en samlivsprofil, som skal give bedre muligheder for at raske ægtefæller kan tage del i deres partners liv på plejehjemmet og samtidig skabe fællesskaber med de andre ægtefæller på tværs af boligerne.

Frem mod budget 2022 forbereder og klargør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en model, der muliggør, at man kan tilvælge en parbolig på plejehjemmet, der planlægges opført på Østre Gasværkgrunden på Østerbro. Gasværksgrunden er allerede i dag reserveret til plejehjemsbyggeri.

Og så er der gode nyheder til ældre, der enten er aktive eller ønsker at blive det. Parterne er enige om at finansiere motionsaktiviteter i Værestedet Nabo Østerbros fitness-rum. Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til fitnessaktiviteter hos Nabo Østerbro.

 

Børn og unge

Endelig er der givet en anlægsbevilling til udvidelse af specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden. For at imødekomme behovet for specialpladser er parterne enige om at afsætte midler til at udvide specialklasserækken (HAFNIA) ved Skolen på Strandboulevarden med 20 pladser. For at gøre plads til udvidelsen, flyttes 200 klubpladser til Kastelsvej 60. Der afsættes 13,4 mio. kr. samlet på anlæg i 2020-2022 til udvidelse af specialklassen og flytning af klubpladser. Planlægningsfasen i forbindelse med flytningen af klubpladser er ikke afsluttet, hvorfor der er usikkerhed om økonomien. Parterne er enige om, at der tages stilling til evt. behov for supplerende anlægsmidler senere.

 

Opsummering

Med lokaludvalgsøjne er det som udgangspunkt gode projekter. Vi havde dog håbet på meget mere. For eksempel stod en trafiksanering af Nygårdsvej meget højt på vores liste. Det kom ikke med i denne omgang, men vi har forhåbninger om, at det kan komme med i overførselssagen til næste år. Heller ikke etablering af byrum på Strandboulevarden blev der plads til, ligesom en ekstremt tiltrængt trafiksanering af Østerbros hovedfærdselsåre Østerbrogade kom med i budgettet.
Det kæmper vi videre for, i de kommende måneder og år! Og så er der jokeren: 

Som en del af budgettet har parterne aftalt, at København sammen med staten skal arbejde videre med at etablere øen Lynetteholm mellem Nordhavn og Refshaleøen, der skal sikre plads til 35.000 københavnere. Partierne har aftalt, at de vil arbejde for mere metro, og for, at der bygges en Østlig Ringvej i en sænketunnel i Øresund ud for Amager Strand, så Amager Fælled og Amager Strandvej holdes fri for byggeri. En ny metrolinje over havnesnittet skal sikre, at der også fremover er plads til københavnerne i metroen, mens ringvejen vil sikre, at bilerne ledes væk fra bymidten. 

Partierne har aftalt, at der stilles en garanti på 400 millioner kroner til et langt, grønt kystlandskab på Lynetteholm ud mod Øresund på størrelse med Københavns største park, Valbyparken, og at miljø og klima skal skånes i anlægsfasen. Der er afsat midler til at inddrage konkrete borgerønsker og -forslag, der kommer i forbindelsen med den offentlige høring om anlægsloven for Lynetteholm’.   

Østerbro Lokaludvalg følger udviklingen af Lynetteholmen tæt, herunder betydningen af anlæg af Østlig Ringvej og ny metrolinje tæt. Den anbefalede metrolinje vil blandt andet få over Rigshospitalet, hvilket kunne have spændende perspektiver for Østerbro, men vil også koste 20 mia kr. at anlægge.