Borgmester-møder

Lokaludvalgets fagudvalget for Social og Sundhed arbejder for at bringe fokus på sociale- og sundhedsmæssige udfordringer på Østerbro.

Derfor har udvalget gennem foråret og henover efteråret 2011 inviteret en række københavnske borgmestre til debatmøder for at diskutere lokale sociale- og sundhedsmæssige sager. Især har fagudvalget ønsket at møderne skulle dreje sig om udsatte grupper, tilgængelighed og ensomhed.

Visionen med møderne er ligeledes at de skal medvirke til at styrke netværket mellem de forskellige fag- og interessegrupper inden for sundheds- og socialområdet.

Læs mere om afholdte og kommende møder her:

Den 9. marts 2011: Borgmestermøde med Mikkel Warming, Socialborgmester

Den 22. marts 2011: Borgmestermøde med Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester