Børn, Unge & Familie

  • østerbro lokaludvalg børn unge familie
    Thomas Vilhelm
Her kan du læse om Lokaludvalgets arbejde med Børn, Unge & Familie

Fagudvalg for Familie, Børn & Unge koncentrerer sig om børn og unges forhold på Østerbro. Konkret arbejder fagudvalget for at fremme lokale tiltag for at styrke børn og unges udvikling, fremme netværk mellem unge og styrke integration og identitetsdannelse for børn og unge på tværs i bydelen.

Vil du deltage i møderne?

Kontakt fagudvalgsformanden eller sekretariatet, hvis du er interesseret i at deltage i møderne. Du kan både deltage fast eller hvis der er en sag der særligt interesserer dig.

Kontakt

Formanden for Familie, Børn & Unge, Lartey Lawson, kan kontaktes på JK2S@kk.dk.