Aktivitetshal for 12- til 17-årige

  • ""
Når børn i København fylder 12 år og må stoppe i fritidsklubberne er det småt med steder hvor de kan mødes på tværs af interessefællesskaber

Det er samtidig en kendsgerning, at de unge fravælger det organiserede foreningsliv, når de kommer i teenageårene. De unge på Østerbro efterspørger et sted, der kan skabe rammen for mødet med andre unge, for kreativ udfoldelse og for medbestemmelse.

Et nyt bykvarter er ved at tage form, nemlig Århusgadekvarteret i Nordhavn. Her er der behov for at skabe faciliteter, der kan understøtte et godt hverdags- og fritidsliv – også for de unge.

Målet med dette projekt er at skabe en ny type af facilitet for unge under 18 år i et nyt kvarter på Østerbro. En facilitet hvor rammerne er fleksible og inkluderende. En facilitet hvor mulighederne for at mødes, udøve aktiviteter, bygge bro til skoler og foreninger, skabe nye fællesskaber og ny læring går hånd i hånd med muligheden for medansvar og medbestemmelse.

Et sted der er de unges

Østerbro Lokaludvalgs bud på dette er en aktivitetshal for 12- til 17-årige placeres i Århusgadekvarteret på Nordhavn som et fleksibelt og inkluderende hus for de unges frirum og som et rum for læring, medbestemmelse, ansvar og nye fællesskaber.

Aktivitetshallen skal være et sted hvor Københavns unge kan mødes, være selvstyrende, kreative, bevæge sig og blive inspireret, udfordret og støttet. Deres eget sted, hvor de kan mødes med voksne med forskellige faglige afsæt. Voksne, der skal inkludere, være opsøgende og være støttende projektledere. Hallen skal danne ramme om fysiske og kreative aktiviteter styret af de unge i samarbejde med frivillige og personale.

Forslag til aktiviteter spænder bredt fra musik, teater, it-udvikling (apps, gaming etc.), undervisning, havne- og vandrelaterede aktiviteter, vandsport, kreative værksteder og motion til vejledning og lektiehjælp.

Aktivitetshallen skal supplere og samvirke med allerede eksisterende tilbud i bydelen. Helt afgørende er det, at de unge selv er med til at definere og udvikle indholdet og profilen for aktivitetshallen.

Hallen vil både muliggøre en række nye aktiviteter og skabe et alternativ til det etablerede foreningsliv. Ligesom den vil supplere det eksisterende klub- og ungdomsskoletilbud på Østerbro og København som helhed. Da der i folkeskoleregi er meget få kreative tilbud på de ældste klassetrin, vil hallen også understøtte de unge uden interesse og evner for det boglige.   

Placering i Århusgadekvarteret på Nordhavn

Østerbro Lokaludvalg arbejder for at etablere aktivitetshallen i Århusgadekvarteret på Nordhavn. En aktivitetshal i dette kvarter vil bidrage til at skabe et aktivt byliv og et rigt kulturliv, der også vil kunne fastholde familier med unge på Østerbro og kunne fungere som løftestang for en bredere udnyttelse af Nordhavns særlige by, vand- og havnemiljø og dermed byliv. Aktivitetshallen kunne underbygge og styrke det særlige miljø i Nordhavn, bl.a. ved at give de unge en mulighed for at engagere sig i vand- og havnerelaterede aktiviteter, foreninger og klubber. Og så vil en placering i Nordhavn være med til at binde Østerbro og de nye kvarterer sammen.

Sammenhæng til andre projekter

Der skal etableres et samarbejde med de eksisterende tilbud i bydelen. Aktivitetshallen skal supplere og samvirke med bydelens foreninger, biblioteker, skoler, klubber og kultursteder.

Projektet kan ligeledes ses i sammenhæng med Københavns Kommunes arbejde med en ungestrategi, hvor et kvalificerende fritidsliv bl.a. kan understøtte unges uddannelse.

Læs mere om projektet i Østerbro Bydelsplan 2013