Høringssvar og skrivelser 2010

Udtalelse angående fleksibel 10. klassestruktur 14.12.10

Udtalelse vedr. miljøvurdering af plangrundlag for dele af Nordhavn 06.12.10

Høringssvar Strukturtilpasninger skoleområdet Østerbro 17.12.10

Udtalelse om organiseringen af det fremtidige miljøarbejde på Østerbro 19.11.10

Udtalelse til miljøvurdering af forslag til lokalplan "Borgervænget II" med kommuneplantillæg 17.11.10 

Høringssvar forslag til støjhandlingsplan 10.11.10

Høringssvar Århusgadekvarteret i Nordhavnen 10.11.10

Svarbrev fra Center fra Trafik angående parkeringsforhold på Østerbro 27.10.10

Henvendelse til Center for trafik angående parkeringsforhold på Østerbro 14.10.10

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2010 18.10.10

Høringssvar vedr. Udkast til ny intergrationspolitik 2011-14 12.10.10

Status Østerbro Bydelsplan til Økonomiudvalget 12.10.10

Høringssvar vedr. Forslag til budget for Københavns Kommunes 2011

Evaluering af Lokaludvalgene i København:


Høringssvar vedr. Pakhus 11 18.08.10

Mindretalsudtalelse vedr. evaluering af Lokaludvalg 17.08.10

Høringssvar vedr. forudgående høring Niels Bohrs Sciencepark 17.08.10

Høringssvar vedr. Sikker By pakken 17.08.10

Udtalelse til startredegørelse Borgervænget II 17.08.10

Høringssvar vedr. ændringer af skoledistrikter Østerbro 17.08.10

Høringssvar vedr. ny institutionsstruktur - udkast til klynger 17.08.10

Svarbrev fra borgmestre om Nordhavnsvej 16.06.10

Følgenotat til svarbrev om Nordhavnsvej 16.06.10

Høringssvar vedr. forslag til nedlæggelse af servicebusser 08.06.10

Høringssvar vedr. miljøvurdering af forslag til lokalplan "Jagtvej 171" 08.06.10

Høringssvar om projektforslag for cykelparkering ved Svanemøllen Station 08.06.10

Brev til Borgmestre og udvalg om Nordhavnsvej maj 2010

Mindretalsudtalelse vedr. Nordhavnsvej maj 2010

Høringssvar om kommuneplantillæg for Rigshospitalet 11.05.10

Høringssvar om startredegørelse for "Jagtvej 171" 11.05.10

Høringssvar om startredegørelse for Strandpromenaden 11.05.10

Svarbrev på forespørgsel vedr. protokolbemærkninger til Triangelprojekt 23.04.10   

Forespørgsel vedr. protokolbemærkning til Triangelprojekt 13.04.10

Høringssvar om dagtilbud 13.04.10

Høringssvar om Fælledklubberne 13.04.10

Høringssvar supplerende høring om støj for Nordhavnsvej 09.03.10

Høringssvar Omsorgscenter Fælledgården 18.02.10

Høringssvar Ryparkens Skøjtehal 16.02.10

Kommentar til skråparkering i J.E. Olsensgade 05.02.10

Genfremsendt høringssvar om tung trafik 19.01.10

Høringssvar Vennemindevej cykelstiprojekt 19.01.10 

Høringssvar om planlægning af vindmøller i Københavns Kommune 19.01.10

Høringssvar om midlertidige døgnpladser samt udflytning og lukning af plejehjem 19.01.10