Plan for visuel kunst

Kultur- og Fritidsudvalget har sendt "Plan for visuel kunst" med konkrete indsatser til arbejdet med visuel kunst i høring hos lokaludvalgene.

 

Planen har fire indsatsområder

Med de konkrete indsatser styrkes arbejdet med at skabe et mere sammenhængende, tilgængeligt og synligt kunstmiljø, der tiltrækker borgere og kunstnere fra ind- og udland og skaber bedre rammer for vækstlaget, bl.a. ved at sikre interaktion med den etablerede kunst.

 

Indsatsområde 1: Rådet for visuel kunst

Der etableres et Råd for visuel kunst, som skal sikre kunstfagligheden og være garant for dialogen med byens borgere. Rådet skal fortsat varetage de opgaver, der hidtil har ligget Billedkunstudvalget, men får dertil en stærkere rådgivende rolle i forhold til kunst i det offentlige rum og udvikling af det kunstneriske miljø. Rådet forankres i fagcenter ’Historie & Kunst’ sammen med Københavns Kunstsamling.

 

Indsatsområde 2: Kunsthaller og udstillingssteder

Københavns kunstinstitutioner kan med fordel samarbejde mere, hvad enten de er statsligt, kommunalt eller privatfinansierede. Derfor inviteres de ind i et fællesskab, som sammen med andre kunstneriske aktører, får til opgave at få kunsten mere ud i det offentlige rum. Samarbejdet skal øge dialog og synlighed og virke på tværs af det permanente og midlertidige, det samtidige og historiske.

 

Indsatsområde 3: Kunstuddannelser og kunst i uddannelser

Med Plan for visuel kunst rettes fokus på kunst i uddannelsessammen-hænge både i folkeskolen og imellem byens kunstneriske uddannelser og linjer. Forskellige uddannelser som daghøjskoler, billedskoler og andre relevante parter inviteres til gensidig læring. Indsatsområdet ”Det hele barneliv” samtænkes med planen.

 

Indsatsområde 4: Kunstnerpladser og atelierer

København skal virke for, at vækstlaget interagerer med den etablerede kunst. Ved at fokusere på kunstaktører før, under og efter den professionelle uddannelse for både formidlere og udøvende, sikres kunsten de bedst mulige rammer. Initiativerne skal samtidig tiltrække flere internationale profiler og skabe international opmærksomhed om den københavnske kunstscene. 

 

Høring

Forslaget er i høring indtil den 17. august 2018.

 

Mere information

Læs den visuelle kunst-plan her eller læs mere om de forskellige opgaver under hvert indsatsområder her

 

Din mening

Har du en kommentar til forslaget, er du velkommen til at skrive den herunder. Anonymitet er frivillig. Hvis din kommentar skal medsendes lokaludvalgets høringssvar, skal vi have den senest den 10. august 2018.

Kommentarer

Navn: E-mail:

Din kommentar:


Skriv overstående tal: