Nyt lokalt busnet

Busnettet i København skal tilpasses med åbningen af Metro Cityringen i juli 2019, så bus, tog og metro bindes sammen i ét sammenhængende kollektiv trafiknet. Derfor har Økonomiforvaltningen i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til, hvordan det lokale busnet skal omlægges. 

 

Tilpasning af det lokale busnet

På Østerbro åbner der i 2019 tre metrostationer ved Trianglen, Poul Henningsens Plads og Vibenshus Runddel, og meget af passagertrafikken skal flyttes fra bus til metro. Det betyder, at østerbroere vil skulle vænne sig til et nyt busnet; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer.

Formålet med høringen er at få kommentarer til forslaget om et nyt lokalt busnet (de busser, der ikke er A-, C- eller S-busser). 

Tilpasningen af busnettet skete i første omgang med det strategiske busnet (A-, C- eller S-busser) i forbindelse med Movias Trafikplan 2016, som var i høring i oktober 2016.

 

Høring

Forslaget er i høring indtil den 18. februar 2018.

 

Mere information

Læs om de enkelte buslinjer på Østerbro, se oversigt over buslinjerne på Østerbro og læs høringsbrevet fra Økonomiforvaltningen.

Du kan også læse mere på Movias hjemmeside under overskriften Nyt Bynet: www.moviatrafik.dk/nyt-bynet.

Her skal man trykke på knappen ”Nyt Bynet i din kommune”, vælge Københavns Kommune og trykke på den eller de relevante bydele.

 

Din mening

Har du en kommentar til forslaget, er du velkommen til at skrive den herunder. Anonymitet er frivillig. Hvis din kommentar skal medsendes lokaludvalgets høringssvar, skal vi have den senest den 13. februar 2018.

#1: Elin Christensen

12 Jan. 2018 18:12

Kære Lokaludvalg,
Jeg er p.t. dårlig gående og ved ikke om jeg nogensinde får det bedre. Østerport Station under ombygning er helt håbløst så jeg har benyttet Nordhavn St. - så nemt at komme fra Ryesgade via linis 3 til Nordhavn hvor der er elevator lige ved hånden. Jeg vil foreslå at man nedlægger almindelig trafik i Nordre Frihavns gade - anlægger et bus spor, cykel sti og har et spor til af/pålæsning fra forretninger som kan benyttes indenfor et begrænset tidsrum hver dag.
Med Venlig Hilsen Elin

#2: annie helmig

14 Jan. 2018 21:36

Jeg syntes det er utroligt strengt at man prøver at presse folk over i metro (som jeg ikke bryder mig om, da jeg er skrækslagne for rulletrapper) Jeg bruger 3A hver dag når jeg skal på arbejde, køber ind eller skal besøg nogle eller skal med toget( især hvis jeg slæber) Og 8A bliver brugt til hverdag når jeg skal til arbejdet i Hvidovre da den er den letteste at bruge. Nu skal jeg tidligere op, skifte flere gange og vente tiden bliver længer når man skal vente til den næste opkobling( skifter 3 gange nu) og hjem turen bliver længer og man bliver mast af flere mennesker som også er tvunget over i andre ting. Man føler sig næsten tvunget til at tage et kørekort selv om man ikke vil eller måske flytte tætter på sit arbejde. Jeg har talt med nogle andre og vi er mange der vil savne 3A. Venlig hilsen annie Helmig

#3: Steffen Hougaard

19 Jan. 2018 21:44

Område uden busbetjening
Af kortet fra Movia fremgår, at et ret stort område mellem Østerbrogade og Strandboulevarden vil mangle busbetjening, fordi linie 3A forsvinder. Der bør være en lokal bus i Nordre Frihavnsgade, der kan give kontakt til de to store gader og afhjælpe manglen på linie 3A.

#4: Tina Wendel

28 Jan. 2018 11:01

Så vidt jeg kan gennemskue, er det både 3A og 8A, der forsvinder. Dvs. at man ikke længere kan komme direkte til nørrebro og Frederiksberg fra nordhavn station uden at skulle skifte, hvilket er en klar forringelse. Derudover bliver det endnu mere besværligt at komme til nordvest;både til Bispebjerg og området omkring Frederikssundsvej. Hvor man på nuværende tidspunkt kan tage 8A, og derfra skifte til en anden bus, alt efter hvor man skal hen. Det er også muligt at komme til Bispebjerg med toget til Emdrup og der fra med 21, men i aftentimerne passer det sjældent sammen, og 21 kører få gange i timen. Det bliver altså endnu mere besværligt at komme til nordvest.
Det virker, som om man prioriterer buslinjer ud af København, men glemmer at folk også har behov for at komme rundt i København på tværs af bydele.

#5: Susanne Poulsen

29 Jan. 2018 08:36

Med de mange nye boliger på Strandpromenaden og kommende i Scherfigs Have, vil det være ønskeligt, hvis den nuværende linje 166, som bliver til 164, stopper ved Strandpromenaden i stedet for, som nu, bare at køre igennem uden at stoppe.

#6: Pernille Plannthin

29 Jan. 2018 23:13

De mange ældre og dårligt gående kommer til at mangle busforbindelse i Ndr. Frihavnsgade mellem Trianglen og Nordhavn. Her kan oplagt placeres en lokallinje. Ellers vil de blive meget begrænset i deres muligheder for at komme rundt.

#7: Barbara Rütting Schweitz

31 Jan. 2018 16:11

Jeg har brug for en bus som kører gennem Nordre Frihavnsgade og videre til Rigshospitalet ellers må jeg skifte 3 gange for at komme til Rigshospitalet.
Gerne også en mere direkte busforbindelse til Bispebjerg Hospitalet med stoppesteddet direkte foran Bispebjerg Hospitalet.
Det er en forringelse, hvis bus Nr. 23 kun kører to gange i timen- 6 gange i timen ville være ænskværdigt.
Gerne også busholdesteder med siddepladser og som beskytter mod vind og vejr.

#8: Carsten Rütting Schweitz

31 Jan. 2018 16:25

Jeg er 89 år gammel og dårligt gående. Hvis man fjerner bussen 3 A kan jeg ikke længere komme i Nordre Frihavnsgade som er mit foretrukne handelskvarter. Desuden skal jeg så skifte 3 gange for at komme til Rigshospitalet til mine undersøgelser. Hvis bussen Nr. 23 kun kører to gange i timen er jeg nødt til eventuelt at vente næsten en halv time på stoppesteder, hvor der ofte hverken er en bænk eller beskyttelse mod vind og vejr. Da jeg ikke kan stå så længe, ville det næsten være umuligt for mig at benytte bus Nr. 23. Jeg oplever den nye busplan som en truende isolering i eget hjem.

#9: Maria Mejnertsen

31 Jan. 2018 22:27

Jeg ser helt samme behov som andre. Buslinjen 3A på Nordre Frihavnsgade er en kæmpestor hjælp for mange Øbrobeboere - de ældre, dårligt gående, mødre med små børn og andre med trætte ben, tunge skoletasker og indkøb. Det er en vigtig nerve i kvarteret, som binder beboerne i området tættere sammen. 3A er en virkelig god buslinje i dag at bruge på tværs af byen - det kan nye 1A og metro hjælpe med men svært for dem, der ikke har nemt ved at gå og skifte, og ubelejligt for andre med indkøb, små børn, barnevogne, osv. Håber I genovervejer det!

#10: Finn Schulz

01 Feb. 2018 13:39

Tak for mødet i mandags. Umiddelbart synes jeg at Movias forslag til Nyt Bynet er meget fint. Jeg er dog enig i at Nrd. Frihavnsgade har et udækket behov når 3A forsvinder. Derfor er forslaget om at lade linje 14 gå via Nrd. Frihavnsgade, Strandboulevarden og Classensgade en fin løsning.
Det vil endvidere fjerne behovet for busholdepladser på Trianglen på Østerbrogade og dermed give mulighed for at realisere lokaludvalgets forslag til en reel plads på Trianglen - helt efter den gældende bydelsplan. Lad os udnytte den mulighed nu.
Mvh Finn Schulz

#11: Annie Hemmingsen

01 Feb. 2018 17:34

Umiddelbart vil jeg bede om, at også vi, der bor her i området, fortsat kan bruge det offentlige transportsystem og her primært de busser, der sikrer os en rimelig nem transport rundt i området, men også ud af det. Nu har vi tålt metrobyggeriets gener i alle disse år og derfor skal det vel ikke forringe vores hidtil lette adgang til offentlig transport i fremtiden?? Vi er trods alt en del, der foretrækker offentlig transport frem for at eje en privat bil - indtil nu!!!

#12: Lene sørensen

02 Feb. 2018 16:17

Som bruger af linie 4A ser jeg ned stor bekymring på at man vil vedlægge ruten mellem Lyngbyvej/Haraldsgade ig Svanemøllen. Jeg bor på Nygprdsvej og benytter 4A både når jeg skal til min søn inNV, ind mod København K og især når jeg skal fra Svanemøllen og Nordpå. Der er altid masser af passagerer på strækningen og altid ventende ved stoppestederne hvilket for mig indikerer at det er en meget brugt linie . Nedlægges denne del af busruten giver det nogen lange spadsereture til offentlig transport( 600 m til Metroen, og Lyngbyvej og 800 m til Svanemøllen.) jeg håber meget at nedlæggelsen droppes, under alle omstændigheder skal bussen jo vende et sted og hvad er mere passende end v Sløjfen og stationen. På forhånd tak. Lene Sørensen

#13: Mette Korfits

04 Feb. 2018 14:10

Mange er kede af at der ikke er bus i Nordre Frihavnsgade og andre at bus 37 ikke kører og har forbindelse til busserne på Sølvtorvet. Mit forslag er at lade bus 14 køre fra Trianglen ned af Ndr. Frihavnsgade hen ad Strandboulevarden og op ad Classensgade og videre af sin egen rute. Med Venlig hilsen

#14: Lone Møller

06 Feb. 2018 11:24

Tak for høring d.29.1. Selvom der bliver en metrostation i begge ender af Nordre Frihavnsgade er der stadig brug for en bus til de samme busstoppesteder til påstigning af: gangbesværede, med eller uden rollator, med barnevogne, skolebørn, passagerer belæsset med indkøb, interessante medpassagerer ( ikke noget med særbusser) m.m..Nordre Frihavnsgade er en eftertragtet handelsgade, blev således i 2009 kåret som den bedste handelsgade af byguiden AOK. Her i efteråret blev der bevilliget 25 mill. af Borgerrepræsentationen til forskønnelse og forbedring af Nordre Frihavnsgade, resultat af diverse afholdte borgerhøringer.Se Østerbro Avis. fra den 13.9 .2017 ved klumme: Set fra 2100, Nordre Frihavnsgade - Folkets gade.Med venlig hilsen,

#15: Bente Henriksen

09 Feb. 2018 08:14

Det er fint der er kommet en metro, hvis man altså skal den vej. De fleste af mine aktiviteter ligger i kvartererne omkring Fasanvej og jeg kommer ofte sent hjem. Så sent at jeg er afhængig af natbussen, Jeg ser med stor bekymring på nedlæggelse af 4A, som på ingen måde dækkes af hverken ny eller gammel metro. 4 A er linien til Bispebjerg hospital, som vi allesammen hører til. Det er også der lægevagt og akutklinik ligger. Derfor foreslår jeg at 4A bliver som nu med den lille tilføjelse at den drejer til højre ad Tagensvej og igen til højre til hospitalets hovedindgang, og derefter retur til gammel rute. På den måde får vi på Østerbro bedre adgang til hospitalet, som jo også bliver superhospital i nær fremtid, også i de sene aftentimer og om natten.
Hvis man er ældre eller dårligt gående er mange skiftet stort problem, da det at komme ind og ud af bussen er forbundet med megen besvær.
Desuden synes jeg 1A s nye rute er en god løsning, forudsat der kommer en buslinie i Frihavnsgade. Måske kunne linie 18 køre den vej.
Og tak for det store løft af trafikken i Folehavekvarteret, som altid er blevet forfordelt.

#16: Mette Olsen

09 Feb. 2018 12:23

Hvis man bor i Classensgade/Strandboulevarden, er der ikke meget bustransport med den nye 23, der erstatter 37 og åbenbart kun skal gå 2 gange i timen. Det er ikke så fleksibelt. Slet ikke for gangbesværede eller børneinstitutioner på udflugt.

#17: Helle Knudsen

09 Feb. 2018 12:35

jeg er ærgerlig over, at linje 8A nu skal laves om igen igen. Den er, efter mit indtryk, særdeles brugt af mange; skolebørn, pensionister og folk der skal på arbejde eller andet til og fra Østerbro, Frb., og Valby. Det vil blive temmelig meget mere besværligt og tidskrævende, først at skulle hen til en metro etc...
Så jeg håber, at linje 8A bliver "fredet" og får lov at være som nu!!!!
Mvh.
Helle Knudsen

#18: Thomas Jørgensen

09 Feb. 2018 12:42

Jeg er enig i de øvrige kommentarer om nedlæggelsen af 4A. Det er en utrolig benyttet buslinje, som på ingen måde kan erstattes af det nye metronet. Kun 2 afgange i timen om aftenen med den nye lokalbus er simpelthen for lidt, for et af de store bindigsled mellem Svanemøllen st. og Lersø Park Allé kvarteret og Bispebjerg Hospital.

#19: Birgit irene Olsen

09 Feb. 2018 14:18

Er det sådan, at 4A’s rute bliver nedlagt. Der bor forholdsvis mange ældre mennesker, der vil få rimeligt langt til off. Transport hvis 4A bliver nedlagt.
Jeg kan ikke se, der kommer en erstatning.

#20: Sdr. Frihavnsudvalget

09 Feb. 2018 15:32

Buslinie 26 og 27 sammenlagt til 27.
Sdr. Frihavnsudvalget, som repræsenterer over 1000 beboere i et område med flere tusinde arbejdspladser, finder det positivt med bevaring af busdrift med mindst 3 afgange i timen. Vi finder det dog uhensigtsmæssigt, at lade endestationen være ved Sløjfen-Østerport. Afstanden til ny Metrostation vil være alt for stor og trappeadgangen til S-tog fra Sløjfen er uden elevatorbetjening. En forlængelse med 1-2 stop og endestation på Nørreport station eller ved Metrostationen på Israels Plads vil løse problemet for gangbesværede og handicappede.

Vi anbefaler endvidere at holde bus 26 og 27 adskilt som nu. De to buslinjer har tidligere haft samme nummer med en masse forvirring til følge. Ikke mindst de mange turister til havfruen og krydstogtskibene. Det er to linjer, med forskellige tidsplaner. Derfor bør de nummereres forskelligt.

#21: Bente

09 Feb. 2018 19:04

Som andre også har skrevet: vi kan ikke undvære bus 4a. Der kommer jo ikke metro fra Svanemøllen og mod vest.
En anden ting: hvis der bliver færre busser, så ville det være meget rart, hvis spærretiden for toge om eftermiddagen for pensionister kunne ophæves.

#22: Lis H. Christensen

09 Feb. 2018 21:53

Gad vide hvad de høje herre ville sige, hvis de blev smidt ud i vores, dvs. ældre og handicappedes situation, hvis de ikke havde råd til taxa hver gang de skal et eller andet sted hen, og hvis de ikke havde privatchauffør? I forvejen synes jeg I gør alt for at blive mere og mere handicapfjendske, døjer hver gang jeg skal op i linje 5C, da jeg bruger stok i højre hånd, hvor gelænderet er i den rigtige højde, det i venstre side sidder lavet. Jeg har flere gange været nød til at håbe på hjælp fra andre. Jeg har været handicappet siden jeg var 2 år, har klaret mig godt i mange år, men er nu oppe i årene, og har rigtig mange smerter. Betaler I mine taxa-regninger?? Jeg tvivler. 3A og 8A er de linier jeg bruger rigtig meget, og jeg aner ikke hvordan jeg så skal komme uden for min dør, når jeg vil til bl.a. læge eller fysioterapeut (der bruger jeg 3A og 8A. Hvad har jeg betalt skat for i hele min arbejdstid? For at min alderdom skal blive ødelagt?

#23: Malou

10 Feb. 2018 10:00

Rigtig ærgerligt at rute 37 nedlægges og at den nye linie ikke kører Classensgade og videre af farigmagsgade. Det skaber et stort hul for ældre og skolebørn

#24: Birger Jensen

10 Feb. 2018 16:29

Buslinje 26 og 27 sammenlagt til 27.
Sdr. Frihavnsudvalget, som repræsenterer over 1000 beboere i området Amerika Plads, Dampfærgevej,
India Kaj, Midtermolen og Langelinie med flere tusinde arbejdspladser og et stort antal turister fra Oslo
båden og Krydstogtskibene finder det væsentligt at understrege, at stationsnærheden for de mange
beboere og beskæftigede mv. i området ikke bliver forbedret ved ibrugtagningen af den nye Metroring.
Det er derfor væsentligt at busdriften i området både m.h.t. dækning og frekvens opretholdes i mindst
samme omfang som i dag og gerne med højere frekvens.
Vi finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at lade endestationen være ved Sløjfen-Østerport. Afstanden
til ny Metrostation vil være alt for stor og trappeadgangen til S-tog fra Sløjfen vil være besværlig på grund
af manglende elevator. Det gælder specielt for gangbesværede, handicappede og passagerer med
tung bagage som f.eks. barnevogn eller kuffert. Dette problem kan eventuelt til dels løses ved at forlænge
busruten 1-2 stop eventuelt helt til Nørreport/Oslo Plads eller bedst til Kongens Nytorv så der er
direkte adgang til byens centrum som i dag.
Vi anbefaler endvidere at holde bus 26 og 27 adskilt som nu. De 2 buslinjer har tidligere haft samme
nummer med en masse forvirring til følge. Ikke mindst de mange turister til havfruen og krydstogtskibene.
Det er 2 linjer, med forskellige tidsplaner og derfor bør de nummereres forskelligt. Endvidere bør der også
etableres stoppested for bus nr. 27 i nordgående retning ud for Marmormolen.

#25: Marianne Nielsen

11 Feb. 2018 10:39

Der SKAL være en busrute i NDR. Frihavnsgade.
Handelsgaden vil uddø, hvis der ikke er offentligt trafik.
Der er desuden en privat skole i gaden, børn kommer fra hele København hver morgen.

#26: Britta Baerens

11 Feb. 2018 13:41

Det kan godt være at det bliver nemmere med metroen rundt i byen, men hvis der ikke er busser ved metro stationerne er det lige meget. Jeg ventede i går 26. min på linie 14 på trianglen. Dette bliver måske hverdag i 2019 når metroen åbner

#27: Annie Helmig

11 Feb. 2018 22:58

Annie Helmig <anniehelmig@hotmail.com>
I dag, 21:08
Dig
Når man ser reklamen i busser og tog om at sammen får vi det hele til at køre, kan jeg ikke lade være med at tænke at det skulle havet været at sammen får vi metro til at køre. For det virker mere som om at det hele skal passe til metroen og ikke til de mennesker som bruger det offentlige. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor den er så vigtig, hvis man hade spurgt først ville man havet opdaget at folk måske gerne ville have en metro, men heller beder busser og toge. Og ja jeg ved at det vil give minder trafik og det vil gå hurtig , men og her taler jeg for mig selv, jeg kan ikke komme ned til metroen hvis vis elevatoren ikke virker, da jeg er bange for rulletrapper ned af og der for det meste ikke er rigtige trapper og elevatoren tit er tit ude af drift. Og hurtiger går det jo ikke når man skal skifte flere gange og tingene ikke hænger sammen, det giver mere vente tid og når den så kommer er den propfyldt og så må man vente til der kommer en man kan komme med og så håbe man kan komme af i tide og det giver desværre flere ærgrelser. Jeg selv bruger 3A hverdag og 8A alle hverdage til og fra arbejdet og det er rart at have flere muligheder for at tage en anden vej hvis den første mulighed glipper og stadig nå til tiden på arbejdet.3A er den vigtigste hvis i fjerner den mister jeg og Østerbro meget, især nordre frihavnsgade som lige nu er en aktiv gade, men uden bussen er jeg ikke så sikker. Til mødet blev i ved med at nævne Frederiksberg , men vi er ikke Frederiksberg, vi er Østerbro. Men der tænkes vel mest i penge, for der er jo brugt mange på metroen også er det jo lige meget om i stopper tilgangen til steder som metroen ikke køre i, her tænker jeg ikke kun på her men andre steder bliver også ramt for deres busser køre også anderledes på grund af metroen, bare spørg i Solerød eller Jersie. Skal fyre folk som køre busserne og at butikker må lukke, for spare penge skal man jo for metroen skal jo betales. Og man skal væld ikke regne med at der kommer nogle levne mennesker på metrostationerne som f.eks. i Engeland hvor man kunne spørge om råd og endda få rulletrapperne stoppet så man kunne gå ned af dem fordi de forstod problemet, selv på en travl dag men nej det er jo en service vi ikke har råd til for der skal jo betales. Jeg håber bare at hvis man må komme med et ønske at i kunne bevare 3A som jeg allerede skal bruge igen i morgen 5:21. Mange tak for at jeg kunne få lov til at give min mening med (selv om jeg ikke er sikker på at det nytter) Hav en forsat god aften. Venlig hilsen annie Helmig

#28: Birger Lohse

12 Feb. 2018 17:29

Der bliver åbenbart ingen direkte bus mellem de to dele af Østerbro på hver side af jernbanen. Skal man fra vest for banen til nordhavnsområdet, skal linje fanges ved Østerport, og linje 164 ved Tuborgvej. Det synes også at fremgå, at der ikke bliver gennemgang ved Nordhavn station, hvorfra der heller ikke bliver adgang til linje 27.

#29: Lise Skou

12 Feb. 2018 19:31

BUS 1A.
Hvordan kan I finde på at ændre en af Københavns ældste linjer 1A, der er så populær og kører både dag og nat?
Vi er mange ældre, småbørnsfamilier og skolebørn, der flittigt benytter 1A til og fra ydre Østerbro. Det vil være forfærdeligt, hvis vi fremover skal skifte mellem bus og en eller to metrolinjer, der sikkert befinder sig langt under jorden. Busserne vil desuden køre sjældnere, så brug af kollektiv trafik til midtbyen vil føles som er en meget stor forringelse, og for mange bliver det forbundet med stort besvær hvis ikke en umulighed.
På f.eks. Strandvejen bor der rigtig mange ældre og endnu flere kommer til ved bygning af de mange nye ældreboliger, der er på vej.
Når vi ældre skal hjem fra byen om aftenen, føler vi os trygge ved at køre med bus 1A, der kører med jævne mellemrum. Det samme vil ikke være tilfældet med en underjordisk førerløs metro.
Resultatet kan blive, at mange ældre ikke kommer ud hverken om dagen eller om aftenen. De mere velhavende kan selvfølgelig benytte taxa, og bilejerne vil fremover benytte bil til midtbyen, hvor de tidligere benyttede bus.

#30: Lone R Larsen

13 Feb. 2018 16:03

Bus 3A
Et fint møde med overvældende fremmøde, folk stod helt ud til trappen...Jeg er en stor bruger af linie 3A jeg er 70 år og gigt-ramt i hofter mm. Det er mange ældre, som kan skrive under på at det kan være smerteligt at gå selv korte afstande. Jeg kan tilslutte mig alle de ovenstående kommentarer vedr. 3A. Specielt at det VIL FORRINGE handelen i NORDRE FRIHAVNSGADE, derfor:
Jeg vil foreslå en SERVICEBUS Som kører fra Nordhavn St. Og runder RIGSHOSPITALET og retur mindst 4 X i timen.
M V H Lone

#31: Nicole

13 Feb. 2018 18:04

Det er helt uacceptabelt at afskaffe linje 3A,som er og ville blive med ved at være den hurtigste forbindelse mellem Nordhavn Station og Rigshospitalet, der er jo ingen metro ved hospitalet og man skal også kunne hurtigt komme til S tog når man bor på Nordre Frihavnsgade og alle de små gader omkring.Ndre Frihavnsgade skulle blive til en cykelvenlig gade. men det er ikke alle der kan eller vil cykle.typisk skrivebordsplan.

Kommentarer

Navn: E-mail:

Din kommentar:


Skriv overstående tal: