Hvad laver Lokaludvalget?

Arbejdet i Lokaludvalget giver dig direkte indflydelse på Østerbros udvikling. 

Du kan være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen, og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel på Østerbro.

Lokaludvalget har tre primære opgaver på Østerbro:

 

Bindeled mellem Rådhuset og borgerne

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Østerbro. Ofte bliver Lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på Rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra Lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i Lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

Der er 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Det er også lokaludvalgenes opgave at sørge for, at de lokale borgere får mulighed for at komme med forslag og holdninger til de aktuelle projekter, som kommunen har gang i i de københavnske bydele.

 

Uddele penge til lokale projekter

Lokaludvalget har årligt en pulje på ca. 3,5 mio. kr. til bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter på Østerbro. Puljemidlerne kan søges til lokale projekter eller aktiviteter, der kommer Østerbro til gode.

Uddeling af puljemidlerne sker på lokaludvalgsmøder 5 gange årligt.

Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Østerbros borgere.

 

Skabe projekter, der udvikler Østerbro

En stor del af de årlige puljemidler, bruger Lokaludvalget selv på at igangsætte projekter i bydelen.

Midlerne går til begivenheder der samler borgerne på Østerbro, til at gå i dialog med østerbroerne og til at sætte fokus på særlige mærkesager i bydelen. 

 

Lokaludvalgets sekretariat

Det er ikke meningen, at de frivillige medlemmer af Lokaludvalget skal bebyrdes med en masse administrativt arbejde.

Alle lokaludvalg har derfor tilknyttet et sekretariat med kommunale medarbejdere, der bistår de enkelte lokaludvalg med administrativt arbejdet og som understøtter lokaludvalgene i deres arbejde. 

Det er eksempelvis udsendelse af dagsordener, referater, arrangere borgerdialog, lave projektarbejde og vedligeholde Lokaludvalgets hjemmeside og Facebook-side.