Tilmelding til valgmødet

For at kunne deltage i valgmødet skal du tilmelde dig mødet ved hjælp af tilmeldingsblanketten. Uanset om du ønsker at stille op til Lokaludvalget, eller du ønsker at stemme til valget, skal du tilmelde dig mødet.

Der er tilmeldingsfrist den 13. februar kl. 12.00.  

 

Formelle krav til at deltage i valgmødet og stille op til Lokaludvalget

For at tilmelde dig valgmødet er de formelle krav:

 

Tilmelding til valgmødet

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til Lokaludvalget, kræver det:

 

Foreningen skal senest tirsdag den 13. februar kl. 12 indsende en tilmeldingsblanket sammen med kopi af vedtægter og dokumentation for aktivitet (fx referat fra sidste møde) til Østerbro Lokaludvalg på oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.

Derefter kan foreningen sende en repræsentant til valgmødet tirsdag den 27. februar, der kan blive valgt ind i Lokaludvalget eller kan være med til at stemme andre foreningsrepræsentanter ind i Lokaludvalget. 

Hvis du ikke kan være tilstede den 27. februar, kan du udfylde en fuldmagt.

 

Selve valget

Der afholdes valg til Østerbro Lokaludvalg den 27. februar 2018.

Alle foreninger i bydelen inviteres til at stille med én repræsentant til valgmødet. 

På mødet er det de fremmødte, der stemmer om og dermed beslutter, hvem der skal sidde i Lokaludvalget som repræsentanter for bydelens foreninger og bestyrelser. Du kan altså også deltage i valgmødet, selvom du ikke selv ønsker at stille op men derimod gerne vil være med til at få indflydelse på, hvem der vælges ind i Lokaludvalget.

Lokaludvalget består af forskellige ”valggrupper” som f.eks. Børne- og Ungeområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Social- og Sundhedsområdet. Hvilke valggrupper og hvor mange repræsentanter, der skal være under hver gruppe i det kommende lokaludvalg, besluttes på valgmødet.

Der afholdes informationsmøde om valget den 19. ferbruar 2018 kl. 17 for alle de repræsentanter, der er tilmeldt valgmødet. Her vil vi fortælle om, hvordan beslutningsprocessen på valgmødet vil foregå, og der er mulighed for at møde de andre deltagere og stille spørgsmål til valghandlingen og til lokaludvalgsarbejdet i øvrigt. 

  

Hvordan stemmer man til valget?

Valget den 27. februar er et såkaldt ”repræsentantskabsvalg”. Idéen bag denne valgform er, at det er foreningslivet på Østerbro, der vælger, hvem der skal repræsentere dem i Lokaludvalget.

Det betyder, at du skal tilmelde dig valget som repræsentant for en forening for at kunne stemme til valget.

Derfor skal du også udfylde tilmeldingsblanketten og indsende samme dokumentation for din forening, hvis du blot ønsker stemmeret til valget. Hvis du ikke tilmelder dig, kan du kun få lov til at observere valget og kan ikke stemme.

 

Mere information

Tilmeldingsblanket til valgmøde

Fuldmagtsblanket til valgmøde

Invitation til valgmøde

FAQ - svar på dine spørgsmål om valgmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde

Generelt om lokaludvalgene på Københavns Kommunes hjemmeside