Undersøgelser i Østerbro Borgerpanel

Her kan du finde resultaterne af de undersøgelser, som Østerbro Lokaludvalg har udsendt gennem borgerpanelet.

 

Undersøgelser

Maj 2018 : Holdninger til Østerbros udvikling

Oktober 2017 : Bruger- og holdningsundersøgelse om parkeringsområdet i hele København (Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med COWI lavet denne undersøgelse)

Oktober 2017 : Undersøgelse om kultur- og fritidstilbud på Østerbro

September 2017 : Undersøgelse om forhold for ældre på Østerbro

September 2017 : Detailhandelsundersøgelse

Januar 2017 : Bydelsplanundersøgelse