Borgerdialog

I forbindelse med Bydelsplan 2017 har Lokaludvalget været i kontakt med borgerne i bydelen på forskellig vis. Dialogen med borgerne har både haft til formål at undersøge, hvordan det står til ude lokalt i bydelens forskellige kvarterer og at få indblik i borgernes idéer og ønsker. Lokaludvalget startede dialogen med brede åbne spørgsmål, og i løbet af processen blev dialogen mere fokuseret om konkrete spørgsmål.

 

Kaffemøder

Lokaludvalget var i løbet af sommeren 2016 rundt i bydelen med en kaffevogn og spørgeskemaer seks forskellige steder for at snakke med østerbroerne om deres ønsker for kvartererne på Østerbro. Vi spurgte bl.a. om, hvad der fungerer på Østerbro, og hvad der mangler. 

Besvarelserbe peger på, at der er mange østerbroere, som ønsker forbedringer i retning af: 

Læs de samlede resultater af spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med kaffemøderne her.

 

Spørgeskema om Nordhavn

I forbindelse med Kulturhavn 2016 i august indsamlede Lokaludvalget spørgeskemaer om udviklingen i Nordhavn. Besvarelserne peger på, at 

Læs de samlede resultater af spørgeskemaundersøgelsen om Nordhavns udvikling her.

 

Dialogmøde med nøglepersoner

I december måned samlede Lokaludvalget en gruppe borgere med stort kendskab til hver deres lokale nærområde til et dialogmøde. På mødet med disse nøglepersoner satte vi fokus på en række mindre delområder på Østerbro. Dialogmødet var et led i at komme endnu tættere på de lokale ønsker ved at fokusere på en række forskellige delområder centreret omkring én eller flere nøglepersoner. 

Læs den samlede opsamling fra dialogmødet med nøglepersoner her.

 

Borgerpanelundersøgelse

I januar 2017 sendte Lokaludvalget den første undersøgelse ud gennem Østerbro Borgerpanel. Besvarelserne på undersøgelsen har vi brugt til at kvalificere vores arbejdsprogram i bydelsplanen. Vi bad bl.a. borgerpanelet om at vælge de vigtigste ønsker til bydelsplanen, og borgerpanelets prioritering af ønsker så sådan ud:

Se de samlede besvarelser for bydelsplanundersøgelsen i Østerbro Borgerpanel her.