Østerbro Bydelsplan 2017

Østerbro Lokaludvalg har siden sommeren 2016 arbejdet på en ny bydelsplan, der gældende fra 2017-2021. Lokaludvalget har nu skrevet teksten til bydelsplanen, og planen er sendt i høring hos fagforvaltningerne i Københavns Kommune. Til oktober skal bydelsplanen endeligt godkendes i Københavns Borgerrepræsentation.

  

Arbejdet med bydelsplanen

Bydelsplanen er et lokalt visionsoplæg, der beskriver Lokaludvalgets vision for bydelen, og den fungerer som et arbejdsprogram for Lokaludvalget med konkrete principper for bydelens fremtidige udvikling, som munder ud i ni indsatsområder.

I arbejdet med bydelsplanen har Østerbro Lokaludvalg været i kontakt med østerbroerne ved flere lejligheder for at inddrage borgernes egne ideer og ønsker. Dialogen med borgerne har taget udgangspunkt i bydelens syv kvarterer for at undersøge, hvordan det står til ude lokalt.

Bydelsplanen indeholder derfor både en beskrivelse af bydelens potentialer og problemer og derefter Lokaludvalgets arbejdsprogram og indsatsområder. 

 

Lokaludvalgets vision

Lokaludvalget ønsker, at Østerbro skal være Københavns grønne bro til vandet med gode rammer om et mangfoldigt og levende hverdagsliv. Der skal være plads til alle, og bydelen skal hænge sammen både fysisk og socialt. Det skal være nemt at nå de forskellige områder af bydelen, og der skal være rum til et impulsivt socialt liv for både unge og ældre.

Visionen udfoldes i fire temaer: Et sammenhængende Østerbro, Østerbroliv, Fremkommelighed og Grønne løsninger og klima, og ni indsatsområder:

  

Den videre proces

Alle 12 lokaludvalg i Københavns Kommune er i øjeblikket i gang med at afslutte deres kommende bydelsplaner. De er bestilt af Københavns Borgerrepræsentation.

Bydelsplanen er nu sendt i høring hos fagforvaltningerne i Københavns Kommune. I mellemtiden skal den layoutes med billeder og illustrationer. Til oktober sendes bydelsplanen så til endelig godkendelse i Københavns Borgerrepræsentation, så den forhåbentlig kan bidrage til bydelens kommende udvikling.

Vores arbejde stopper dog ikke i denne periode, og vi arbejder videre med bydelsplanen temaer og indsatsområder. 

Vi kommer til at præsentere vores bydelsplan for østerbroerne i løbet af foråret og sommeren, og vi håber, I vil synes om den.

Du kan læse teksten til den kommende bydelsplan her.