Street art-pulje

Østerbro Lokaludvalg har i 2018 afsat 30.000 kr. til en Street artpulje, der kan søges til udsmykning af 10 kuber i byrummet på Strandboulevarden.

 

Formål

Lokale kunstnere fra forskellige lokale kunstmiljøer og øvrige interesserede borgere får mulighed for at skabe gadekunstværker på en række store trækuber (1,20 x 1,20 m), der stilles op i midterrabatten af Strandboulevarden over sommeren. Kuberne opstilles medio maj og forventes nedtaget 1. september 2018.

Ideen med projektet er, at sætte fokus på Strandboulevardens rekreative kvaliteter samtidig med, at der skabes dialog og netværk mellem lokale kunstnere og interesserede borgere. Samtidig ønsker vi at inspirere østerbroerne på uventede måder og synliggøre Østerbro som en bydel med stort kreativt potentiale.  

Som en kickstart af projektet afholder lokaludvalget fernisering fredag den 22. juni fra kl. 15.30-17.30, hvor alle interesserede kan komme forbi og se værkerne.

 

Hvem?

Alle kunstnere og kunstinteresserede borgere med en tilknytning til eller bopæl på Østerbro, kan komme i betragtning til Street artpuljen. Du kan søge op til 3.000 kr. i støtte til dækning af udgifter til materialer i forbindelse med værket (fx maling, pensler mv.). Der ydes ikke støtte til arbejdsløn.

De udvalgte kunstnere kan starte på værkerne fra den 8. juni. Vær opmærksom på at værkerne skal være påbegyndt – og gerne færdigt – fredag den 22. juni, hvor der er fernisering for værkerne.

 

Hvordan?

1. Læs lokaludvalgets retningslinjer for tildeling af puljemidler - find Retningslinjer her.

2. Udfyld ansøgningsskemaet - Ansøgningsskema - Street art.

3. Send ansøgningsskemaet via mail mærket "Street art" til - oesterbrolokaludvalg[at]okf.kk.dk (husk at udskifte "at" med @).

 

Hvornår?

Ansøgningsfristen er: 14. maj kl. 23.59 

Ansøgningerne behandles den 22. maj 2018, hvorefter du får besked om din ansøgning er blevet udvalgt.

  

Afrapportering og udbetaling af støtte

Vær opmærksom på, at pengene først udbetales, når projektet er afsluttet og regnskabet er godkendt.

Når værket er færdigt indsendes der regnskab for de forbrugte midler, hvorefter vi udbetaler pengene direkte til din eller din forenings NEM-konto.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål så kontakt lokaludvalgtes sekretariat på telefon 2034 5588 eller mail bd1k@okf.kk.dk.