Forudgående høring om kommuneplantillæg for Svanemøllens Kaserne

Københavns Kommune afholder forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for Svanemøllens kaserne, som ligger vest for Ryvangs Allé og nord for Nordhavnsvejen, og omkranset af jernbanespor på alle tre sider.

Svanemøllens kaserne er sammen med Kastellet og Holmen et af de sidste militæranlæg i Københavnsområdet, som stadig bruges af Forsvaret. Området indeholder i dag en række bevaringsværdige bygninger bygget 1895-2002, udendørs idrætsfaciliteter, træbeplantninger og græsarealer.

Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse ønsker mulighed for at bygge 40.000 m2 til Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), samt på længere sigt yderligere 80.000 m2 til andet forsvarsbyggeri.
Københavns Kommune overvejer på den baggrund at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for Svanemøllens kaserne.

Forsvarets Ejendomsstyrelse har afholdt en åben arkitektkonkurrence om udvidelse af byggemulighederne på Svanemøllens Kaserne. Vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen placerer FE-domicilet i det sydvestlige hjørne, øvrig bebyggelse placeres primært mod øst og nord. 

Mod vest indtænkes et samlet grønt område med mulighed for håndtering af regnvand, samt idrætsfaciliteter. Der foreslås bebyggelse punktvis op til ti etager ved FE domicilet og i det nordlige hjørne. Bebyggelsen er herudover i 2-5 etager.

Den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse bevares og kasernepladsen udformes, så den danner et indbydende campusområde for Forsvarsakademiet og de tre officersskoler. Der foreslås etableret stiforbindelse fra Ryvangsområdet, gennem kaserneområdet og videre via en stibro mod Borgervænget og Kildevældsparken.

 

Høring

Du kan komme med ideer og forslag til ændring af kommuneplanrammen for Svanemøllens Kaserne indtil den 1. marts 2017. Ideer og kommentarer bedes indsendt på kommunens høringsportal på: http://www.blivhoert.kk.dk/hoering/forudg-ende-h-ring-om-kommuneplantill-g-svanem-llens-kaserne.

 

Mere information

Find materialet til den forudgående offentlighed her.

 

Høringssvar

Læs Lokaludvalgets høringssvar: høringssvar.