Marmormolen II - Tillæg nr. 2 til lokalplan

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt en startredegørelse om forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II i intern høring.

 

En større virksomhed ønsker at etablere et domicil med 1.500 arbejdspladser på Marmormolen, på en tom grund omkranset af Kalkbrænderihavnsgade, Marmorvej, Nordbassinet og en endnu ikke anlagt kanal.

Ønsket er i strid med lokalplanen for området, lokalplan nr. 440 Marmormolen II med tillæg 1, der udlægger den aktuelle grund (lokalplanens underområde I) til hotel og konferencecenter. 

Tillæg 1 blev udarbejdet for bl.a. at muliggøre en flytning af det planlagte hotel og konferencecenter til lokalplanens underområde III, hvor der er konkrete planer om, at etablere et hotel og konferencecentret som en del af Steven Holl-projektet i dette område. Tillæg 1 blev vedtaget i Borgerrepræsentationen 10. november 2016.

Domicilet ønskes etableret som et stort kontorhus, der stort set strækker sig i hele grundens længderetning, hvilket også er i strid med lokalplanen, der fastlægger en høj bebyggelse i den nordlige ende af området med bl.a. 2 højhuse på op til 90 meter og en ubebygget begrønnet forplads i den sydlige ende.

Virksomheden ønsker endeligt et etageareal på 28.000 m2 mod de i lokalplanen muliggjorte 25.000 m2, samt at kunne etablere ca. 300 parkeringspladser, svarende til en arkeringsdækning på ca. 1 parkeringsplads pr. 90 m2 etageareal.

  

Mere information

Læs startredegørelsen her.

 

Høringssvar

Læs Lokaludvalgets høringssvar: høringssvar.