Arkitekturpolitik for København 2017-2025

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til ’Arkitekturpolitik for København 2017-2025’. Formålet med arkitekturpolitikken er at skabe retning for de kommendes års udvikling af byens fysiske miljø.

Forslaget til ny arkitekturpolitik indeholder tre temaer for arkitekturen i København:

  1. Arkitektur der fortæller
  2. Bygget til københavnerliv
  3. Ansvarligt designet

Til hvert tema knytter sig tre principper, der hver ledsages af konkrete handlingsanvisninger for hvordan Københavns Kommune, i samarbejde med bygherrer, borgere og øvrige aktører i byen, vil understøtte principperne. Samlet giver principper og handlingsanvisninger en klar udmelding om Kommunens prioriteter og ønsker til den arkitektoniske udvikling af byen.

Forslaget til ny arkitekturpolitik skal afløse den nuværende arkitekturpolitik ’Arkitekturby København’ fra 2010 og ’Designpolitik København’ fra 2011.
Med udgangspunkt i politikken forventes der udarbejdet et antal administrationsgrundlag, der beskriver retningslinjer på konkrete områder, fx kantzoner, begrønning og bydelssignalementer.

 

Høring

Høringsperioden løber frem til 14. december 2016.

Det er en intern forvaltningshøring, og lokaludvalgene er derfor ikke høringspart i denne høring. Lokaludvalgene har været inddraget til en workshop om den nye arkitekturpolitik den 19. maj 2016.

 

Mere information

Find materialet her: høringsbrev fra Teknik- og Miljøforvaltningenforslag til ’Arkitekturpolitik for København 2017-2025’ og notat om vurdering af økonomiske konsekvenser.