Almene boliger i serviceerhvervsområder

Københavns Kommune påtænker at ændre kommuneplanen således, at der kan kræves almene boliger i serviceerhvervsområder.

På Østerbro drejer det sig primært om området omkring Sundkrogsgade og området langs havnen øst for jernbanen.

I planprocessen ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål som der ønskes idéer og kommentarer til:

 

Høring

Høringsperioden løber frem til 20. november 2016.

 

Mere information

Du kan læse mere i folderen Almene boliger i serviceerhvervsområder.

 

Lokaludvalget har ikke afsendt noget høringssvar.