Fremtidig organisering af Hafniaskolen

Børne- og Ungdomsudvalget har sendt indstillingen ”Fremtidig organisering af Hafniaskolen” i høring hos Østerbro Lokaudvalg.

 

Høring

Der er høringsfrist den 18. november 2016.

 

Mere information

Find materialet her: høringsbrev og indstillingen ”Fremtidig organisering af Hafniaskolen”.


Lokaludvalget havde ingen kommentarer til forslaget.