Omstilling af bemandede legepladser

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt et forslag til omstilling af bemandede legepladser i høring i Østerbro Lokaludvalg. 

Høring

Høringensperioden løber fra 15. august til 26. september.

Mere information

Download  Forslag til omstilling af de Bemandede legepladser 2016-17.

Høringssvar

Se Lokaludvalgets høringssvar.