Movias Trafikplan 2016

Trafikplan 2016 er Movias bud på udviklingen i den kollektive bustrafik de kommende år. Den indeholder emner som bl.a. klima og miljø samt forslag til et nyt strategisk busnet i 2019.

Det strategiske busnet omhandler A- og S-busserne, som har stor betydning på tværs af kommunerne, og som der skal være enighed om blandt alle kommuner og regioner på Sjælland.

Ændringerne i det strategiske busnet 2019, som beskrevet i Trafikplan 2016, skal ske som en del af et større løft af den kollektive trafik, som København og hele hovedstadsområdet får med Cityringen i 2019.

I 2018 forventes en tilsvarende plan over tilpasning af det lokale busnet, det vil sige alle de busser, der ikke er A- eller S-busser. De konkrete ændringer af både det strategiske og det lokale busnet vil ske i sammenhæng med åbningen af metrolinjen, Cityringen, i 2019.

Københavns Kommune er forpligtet til at tilpasse busnettet til Cityringen for at sikre passagergrundlaget for metroen.

 

Høring

Høringsperioden løber frem til fredag den 28. oktober 2016.

Denne høring omhandler alene Trafikplan 2016 og dermed det strategiske busnet.

  

Mere information

Find materialet her: Høringsbrev fra Økonomiforvaltningen, Movias Trafikplan 2016 og Kort fortalt om Trafikplanen.

I høringsperioden har Movia oprettet en hjemmeside, hvor det er muligt at læse mere om hver enkelt buslinje og få en detaljeret beskrivelse af, hvad Trafikplan 2016 og det strategiske busnet betyder for busserne i København. Klik videre på hjemmesiden her.

 

Høringssvar

Læs lokaludvalgets høringssvar her.

 

Din mening

Har du en kommentar til trafikplanen, er du velkommen til at skrive den herunden. Annonymitet er frivillig. Hvis din kommentar skal medsendes lokaludvalgets høringssvar skal vi have den senest den 26. oktober 2016.

Kommentarer

Navn: E-mail:

Din kommentar:


Skriv overstående tal: