VVM - høring for Nordhavnstunnel

VVM-rapporten indeholder blandt andet en grundig gennemgang af konsekvenserne for trafikken, havnen, naturen og miljøet i forbindelse med en tunnel.

En Nordhavnstunnel skal skabe en bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Den vil også forbedre tilgængeligheden for den tunge trafik til havneaktiviteterne i området.

VVM-rapporten fremlægger blandt andet en række løsningsmuligheder for selve tunnelen, dens placering, og hvor den kan forbindes til vejnettet i Nordhavn.

Desuden er der undersøgt muligheden for en stiforbindelse mellem Svaneknoppen og Nordhavn på tværs af Kalkbrænderiløbet.

Endelig behandler rapporten også en række midlertidige placeringer af en erstatningshavn til de lystbåde, der ikke kan ligge i Svanemøllehavn og Kalkbrænderihavn under anlæg af vejtunnelen.

 

Høring

Høringsperiode løber fra den 7. juni til den 29. august 2016.

 

Mere information

Se hele redegørelsen på Vejdirektoratets hjemmeside.

 

Høringssvar

Se lokaludvalgets høringssvar og mindretalsudtalelse.

Se høringssvar forfattet af Flemming Kjer på baggrund af beboersynspunkter i Strandvejskvarteret.

 

Hvidbog

Vejdirektoratet har behandlet alle høringssvarene og færdiggjort Hvidbog om bemærkninger og indsigelser til VVM-redegørelse for Nordhavnstunnel, som de har udsendt primo december 2016.

Hvidbogen er på 340 sider og derfor nedenstående læsevejledning:

- Side 1-65: Vejdirektoratets bemærkninger til høringssvarene.
- Side 66-313: Høringssvarene
- Side 314-325: Skema med angivelse af hvilke temaer høringssvarene berører
- Side 326-340: Referat fra Borgermødet den 13. juni 2016

 

Læs Hvidbogen her.