Udvikling af aktivitets- og samværstilbudene

 

Socialforvaltningen har igangsat en udvikling af aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser. Formålet er at støtte op om borgernes recoveryproces, at skabe en mere jævn fordeling af tilbud på tværs af byen og at sikre lokale, sociale tilbud i alle bydele.

Socialudvalget har derfor vedtaget en model med en række principper, der skal føre til at forbedre tilbudene, og som nu sendes i høring.

Forslaget bygger på den dialogproces, der har været mellem forvaltningen og de lokale områdekontorer med henblik på at skabe tværgående tilbud mellem bydelene og skal samtidigt sikre:

1. Fortsat tilstedeværelse af lokale sociale tilbud.

2. Styrkelse af den bydækkende udvikling inden for fire faglige fokusområder.

3. Styrkelse af arbejdet med inddragelse af frivillige og lokalsamfund.

 

Høring

Forslaget er i høring indtil den 19. april 2016.

 

Mere information

Download forslaget her:

Udvikling af aktivitets- og samværstilbud

Oversigt over tilbud

Økonomi  

Sociale tilbud og bydækkende udviklingstilbud


Lokaludvalget havde ingen kommentarer til modellen.

 

Din mening

Har du en kommentar til lokalplanforslaget, er du velkommen til at skrive den herunder. Anonymitet er frivillig. Hvis din kommentar skal medsendes lokaludvalgets høringssvar, skal vi have den senest den 11. april 2016.

Kommentarer

Navn: E-mail:

Din kommentar:


Skriv overstående tal: