Lokaldemokrati for børn og unge

Hvem er det egentlig der bestemmer, hvornår lyset på fodboldbanen slukkes eller hvor lange frikvarterne skal være? Og hvem styrer, at der skal afsættes penge til en løbehjulsbane i Fælledparken?

Østerbro Lokaludvalg har sammen med to folkeskolelærere fra lokale skoler udviklet et undervisningsmateriale til bydelens skoler om lokaldemokrati og medborgerskab på Østerbro.

Materialet henvender sig til 7.-10. klasser og kredser om spørgsmålene; hvad er lokaldemokrati egentligt for noget? Hvad betyder det for dig og kan du selv få indflydelse?

Eleverne opnår gennem undervisningsforløbet viden om lokaldemokrati og færdigheder til at indgå i lokalområdets byudvikling, ligesom de får mulighed for at udvikle deres egne idéer og søge lokaludvalget om midler til disse.

Materialet kan frit downloades her.

Du kan også kontakte lokaludvalgets sekretariat på oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk. Vi har materialet i en trykt udgave, som du kan få.