Lersø Parkallé - lokalplanforslag

Lokalplanen vil gøre det muligt at etablere ca. 164 almene ungdomsboliger i eksisterende og nye bygninger i området ved Nørre Campus. 

Høring

Der er høringsfrist den 3/3-16.

Mere information

Download Lersø Parkalle - forslag til lokalplan.

Høringssvar

Lokaludvalgets høringssvar - Mindretalsudtalelse.