Høringer 2016

Skt. Joseph Plejecenter - lokalplan

Lersøpark Allé 2 - lokalplan

Vedtægtsændringer for Ældrerådet

Udvikling af aktivitets- og samværstilbudene

Scherfigsvej 8

VVM for Nordhavnstunnel

Omstilling af bemandede legepladser

Movias Trafikplan 2016

Fremtidig organisering af Hafniaskolen

Almene boliger i serviceerhvervsområder

Lokalplanforslag for Østre Gasværk Kvarteret

Arkitekturpolitik for København 2017-2025

Busfremkommelighed på Blegdamsvej

 

Øvrige henvendelser og svar 2016

Århusgadekvarteret i Nordhavn, Redmolen - Lokalplan og tillæg til kommuneplan (læs også mindretalsudtalelse)

Marmormolen II - lokalplan