Vedtægtsændringer for Ældrerådet

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 10. december 2015 at sende forslag til vedtægtsændringer for Ældrerådet i Københavns Kommune i høring hos lokaludvalg og Borgerrepræsentationens stående udvalg.

Høring

Der er høringsfrist i sagen den 11. februar 2016.

Mere information

Download Indstilling vedr. Ældrerådets vedtægter.


Lokaludvalget havde ingen kommentarer til vedtægtsændringerne.