Skt. Joseph Plejecenter lokalplansforslag

Boligselskabet Lejerbo ønsker i samarbejde med Københavns Kommune at istandsætte og ombygge Sankt Joseph Søstrenes Kloster, Strandvejen 91. Samtidig ønskes en enetages bygning fra 1970’erne nedrevet og erstattet med nyt byggeri nord og vest for det oprindelige kloster.
Der indrettes 30 - 35 seniorboliger, servicearealer og lignende i klosterbygningerne og opføres ca. 104 plejeboliger med servicearealer som nybyggeri. Den eksisterende kirke tænkes indrettet til servicearealer og fælleslokaler for plejecenteret, kulturelle formål og/eller lignende.

Det eksisterende bevaringsværdige kloster og nybyggeriet skal fremtræde som et samlet, harmonisk anlæg i en grøn park afgrænset af den karakteristiske klostermur.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2015.

Høring

Lokalplanforslaget er i høring til den 15. februar 2015.

Mere information

Download Forslag til lokalplan Skt. Joseph plejecenter

Høringssvar

Download lokaludvalgets høringssvar.