Intern høring om Østre Gasværksgrunden

Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, har sendt forslag til startredegørelse for Østregasværksgrunden i intern høring. Forslaget er udarbejdet på baggrund af den helhedsplan, der er lavet for området, som beskriver 3 scenarier for udvikling af grunden.

Hovedideen i helhedsplanen er, at grunden udvikles til et sammenhængende, rekreativt område med gode natur- og byrum, rekreative tilbud og muligheder for idræts- og bevægelsesaktiviteter både for den organiserede idræt og den mere uorganiserede idræt. Se beskrivelsen af de 3 scenarier i høringsmaterialet nedenfor.

Teknik- og Miljøudvalget har peget på scenarie 3, der muliggør opførelse af et plejecenter og boliger på den vestlige del af grunden omgivet af en park- og aktivitetsring som afgrænsning.

Høring

Forslaget er i intern høring indtil den 22. december 2015

Mere information

Se høringsmaterialet her:  Høringsbrev og Helhedsplan for Øster Gasværksgrunden

Download Lokaludvalgets høringssvar d.16.12.15,

Kommentarer fra Lokaludvalgets hjemmeside Østre Gasværk startredegørelse

Kommentarer sendt pr. mail

Resume af borgerkommentarer fra Ø.G. borgermødet 14.12.2015