Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på sit møde d. 20. maj 2015 den fremtidige struktur på fritidsområdet. På mødet besluttede udvalget desuden, at den nye struktur og de nye vilkår med kortere åbningstid som følge af en længere skoledag og ny ledelsesstruktur på fritidsområdet understøttes med nye bevillingsmodeller.

Den nye struktur på fritidsområdet har givet anledning til en række effektiviseringer på ledelse og administration, bygninger pga. færre huse samt et ændret serviceniveau tilpasset den nye åbningstid. Disse effektiviseringer indgik i forvaltningens budgetforslag 2016, som blev vedtaget på udvalgets møde den 29. april 2015, og som efterfølgende er indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2016.

Med forslag til nye bevillingsmodeller tages stilling til, hvordan den reducerede økonomiske budgetramme udmøntes på fritidsområdet. Selve budgetrammen påvirkes ikke af udmøntningen, men der træffes beslutning om typen af model, fordelingen af midlerne og graden af selvforvaltning.

Høring

Forslaget er i høring til den 13. november 

Mere information

Download høringsbrev, indstilling og beslutning

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring