Marmormolen - Tillæg til lokalplan (intern høring)

Borgerrepræsentationen har vedtaget, at der skal udarbejdes et forslag til tillæg til lokalplan nr. 440 "Marmormolen II".

Tillægget justerer rammerne for underområdet III på en række punkter.

I underområde III muliggøres pt. bl.a. opførelsen af et projekt af den amerikanske arkitekt Steven Holl med et højhus på spidsen af Langelinie på 113 meter og et højhus på Marmormolen på 98 meter. Imellem højhusene udspændes en lukket cykel- og fodgængerbro i 65 meters højde.

Den gældende lokalplan har som formål, at den lukkede cykel- og fodgængerbro mellem de to højhuse skal fungere som offentlig forbindelse mellem Langelinie og Marmormolen.

Da bygherre ser broen som en ineffektiv offentlig forbindelse med bl.a. omfattende elevatorkørsel i begge højhuse, ønskes dette ændret, så broen bliver privat og kun kan anvendes af virksomheder i de to højhuse.

I stedet for den offentlige broforbindelse foreslår bygherre en udbygningsaftale, hvor bygherre etablerer en oplukkelig lavbro over Søndre Frihavnsbassinet for fodgængere og cyklister.
Endvidere ønsker bygherre, at det fortsat skal være muligt for offentligheden at komme op i højhuset på Marmormolen for at opleve udsigten, og foreslår derfor et offentligt udsigtspunkt på eller over etagen, hvor broen er fæstet i 65 meters højde.

Bygherre ønsker derudover en række mindre ændringer af lokalplanens rammer i form af et justeret byggefelt og tilpasning af facader mv. for bl.a. at kunne opfylde ændrede krav til bygningsklasse (2020), samt en tilføjelse til anvendelsesbestemmelserne om også at indeholde mulighed for kongrescenter og mulighed for at projektet kan opføres i etaper, så højhuset på Marmormolen kan opføres først.

Ændringerne er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, der derfor ikke berøres.

Høring

Forslag til tillæg er i høring til den 2. november 2015.

Mere information

Find indstilling og beslutning her

Download høringsbrev, Marmormolen-Illustration, Lokaludvalgets høringssvar Marmormolen-II_22.10.15