Lokalplanforslag "Lersø Parkallé 2"

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt forslag til lokalplan for området på hjørnet af Lersø Parkallé og Jagtvej i intern høring.

Forslaget skal muliggøre, at der opføres 164 almene ungdomsboliger på matriklen. Godt halvdelen af boligerne indrettes i de eksisterende bygninger, og resten etableres i en nyopført cirkulær bygning i 32 meters højde.

Området omkring Jagtvej, Lersø Parkallé og Aldersrogade er karakteriseret ved mange markante uddannelsesinstitutioner, herunder Nørre Fælled Skole, Københavns Universitet og Københavns Tekniske Gymnasium. Bygningerne ligger primært solitært placeret i et parklignende landskab, der understreger områdets grønne karakter.

 

Høring

Forslaget er i høring indtil den 11. november 2015

 

Mere information

Se høringsbrev her
Luftperspektiv
Illustration i øjenhøjde 

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring.