Scherfigsvej 6

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om at opføre en punkthusbebyggelse samt indrette boliger i eksisterende skorstensbebyggelse på adressen Scherfigsvej 6, herunder at nedrive den øvrige bebyggelse på grunden.

Den nye ejendom opføres som punkthusbebyggelse i 6 etager med en maksimal højde på 20,0 m.

Bygningens samlede boligareal er 1533 m² med i alt 11 beboelseslejligheder. Beboelseslejlighedernes størrelse er mellem 129 m² og 219 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 139 m². Alle lejemål forsynes med altan.

Herudover indrettes der 2 boliger i eksisterende bevaringsværdig skorstensbebyggelse på grunden. Bygningens samlede boligareal og bruttoetageareal er 202 m² med et bebygget areal på 112 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er 101 m². Begge lejemål forsynes med altan.

Høring

Der er høringsfrist d. 27. juli 2015

Mere information

Download Bilag til høring Scherfigsvej 6, Høringssvar vedr. Scherfigsvej 6_7. juli 2015