Tillæg til nr. 4 til Spildevandsplan

Københavns Kommune har udarbejdet et tillæg til den gældende spildevandsplan 2008.

Formålet med planen er at muliggøre gennemførelsen af en række kloakprojekter, som af forskellige årsager presser sig på. Plantillægget muliggør en række konkrete projekter for håndtering af regnvand og spildevand, med specielt fokus på klimatilpasningsprojekter og byudviklingsprojekter med opstart i 2015.

Høring

Forslaget er i høring til den 27. oktober 2015

Mere information

Download  Spildevandsplan 2008 tillæg nr. 4

Download Høringssvar vedr. Tillæg nr 4 Spildevandsplan, Mindretalsudtalelse til Høringssvar vedr Tillæg nr 4 spildevandsplan