Kommuneplan 2015

Forslaget til Kommuneplan 2015 fokuserer på sammenhængen i byen og samspillet mellem byudviklingen i den eksisterende by og de nye byudviklingsområder

Kommuneplanforslaget håndterer tre centrale udfordringer som hænger sammen med befolkningsvæksten, nemlig hvordan vi sikrer:

Borgermøder

Mandag den 5. oktober kl. 16 - 18 vil der blive afholdt et arrangement i Rådhusets Festsal for alle interesserede, der vil være up to date på byens udvikling og kommuneplanen og drøfte, hvordan København skal udvikle sig.

Derefter vil der blive udarbejdet en hvidbog over de indkomne høringssvar og forvaltningens bemærkninger til disse. Kommuneplanforslaget forelægges herefter Borgerrepræsentationen til godkendelse med eventuelle ændringer som følge af høringen.

Høring

Kommuneplanforslaget vil være i høring til og med fredag den 16. oktober 2015.

Mere information

Download Forslag til Kommuneplan 2015

Download Lokaludvalgets høringssvar vedr. Kommuneplan 2015_23.9.15 , Mindretalsudtalelse vedr. Kommuneplan 2015_23.9.15 , Mindretalsudtalelse 2 til høringssvar vedr. Kommuneplan 2015_23.9.15 , Input fra workshop borgermøde om Kommuneplan 2015 d.15.9.15