Justering af klynger og netværk

Med Fremtidens Fritidstilbud bliver fritidsstrukturen i København ændret. Det indebærer blandt andet, at fritidshjem og klubber samles organisatorisk i henholdsvis fritidsinstitutioner og fritidscentre. Dette resulterer i færre enheder/institutioner, samt at nogle af enhederne/institutionerne sammenlægges på tværs af den eksisterende klynge- og netværksstruktur. 

Derfor skal den nuværende organisering af klynger og netværk justeres.

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsudvalg har på deres møde den 26. august 2015 behandlet indstilling om justering af klynger og netværk og besluttet at sende forslaget i høring.

Høring

Der er høringsfrist d.9.oktober 2015

Mere information

Find høringsmateriale her og høringsbrevet her

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring.