Københavns Kommunes budget 2016

Københavns Kommunes budget er sendt i høring hos Københavns lokaludvalg, Ældreråd og Handicaprådet.

Mere information

Download Budgetforslag 2016, Høringsbrev til budgetforslag 2016, Lokaludvalgets høringssvar Københavns Kommunes Budget 2016_25.8.15, Mindretalsudtalelse til Høringssvar Københavns Kommunes Budget 2016_25.8.15