Strategi for bynatur i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en strategi for Bynatur i København. Hensigten med strategien er at skabe de bedste rammer for, at København bliver en endnu grønnere by – også selv om byen bliver tættere og vi bliver flere københavnere. 

Strategien er bygget op omkring fire temaer. Hvert tema indeholder et politisk pejlemærke, to mål og en række konkrete handlingsorienterede indsatser som Københavns Kommune skal igangsætte frem mod år 2025. Strategien fastlægger således konkrete effekter, mål, indsatser og rammer, der er nødvendige for at opnå vores vision om at skabe mere bynatur i København.

Høring

Strategien er i høring til den 28. august 2015

Mere information

Download Bynatur_i_KBH

Download Høringssvar om Bynatur i København 25.8.15

 

#1: Valinka

07 Jul. 2015 22:13

Dejligt at der bliver taget stilling til naturen i byen. Vi har brug for den. Vi skal have naturen og biodiversiteten tilbage til byen.

Kommentarer

Navn: E-mail:

Din kommentar:


Skriv overstående tal: