Agenda 21 strategi 2016-2019

Agenda 21-strategien vil kvalificere en helhedsorienteret, borgerinvolverende indsats i Københavns Kommunes initiativer på miljø- og klimaområdet for at sikre retningen for en mere bæredygtig udvikling af byen. Målet er at skabe rum og mulighed for, at københavnerne kan engagere sig og tage medansvar for, at kommunens miljø- og klimamæssige målsætninger opfyldes.

Høring

Strategien er i høring til den 4. september

Mere information

Download AGENDA21_2015_UDKAST, download Lokaludvalgets høringssvar om Agenda 21 Strategi_25.8.15