Allerødruten

Lokaludvalget har fået  projektforslaget for Allerødruten i høring.
Allerødruten er en af i alt 9 supercykelstier. Den forløber på Østerbro langs Fredensgade, Tagensvej, Nørre Alle og Lyngbyvej. På denne strækning er der foreslået følgende tiltag for at sikre cyklisterne en bedre fremkommelighed på strækningen:

Bustoppested Lyngbyvej/Rørstien

Den eksisterende busperron bliver forbedret så den lever op til Københavns Kommunes standard.

Krydset Lyngbyvej/Rovsingsgade

I midterhellen mellem Lyngbyvej og Rovsingsgade gøres margasinet større og den helle der adskiller cyklisterne fra bilerne på Helsingør motorvejen forkortes, så cyklister fra Borgervænget kan få plads til at vente uden at de spære for cyklister der skal videre mod Rovsingsgade.

Lyngbyvej 72 v/Flügger

Ud for Lyngbyvej 72 er cykelstien ført ind gennem bygningen. Dette har medført dårlige oversigts forhold og farlige situation hvor fodgængere benytter cykelstien som fortov. I projektforslaget er der forslået er forskellige tiltag for at øge sikkerheden . Tiltagene består i bedre afmærkning og hegn mellem fortov og cykelsti.

Lyngbyvej 5-29

Cykelstien fra krydset Lyngbyvej/Haraldsgade forlænges ind i det grønne område og krydser udkørslen fra Lokalgaden Lyngbyvej

Krydset Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej

I krydset bliver den eksiterende cykelsti ført helt frem til krydset hvor der også bliver etableret en cykelboks.

Høringsmateriale

Download Faktaark Allerødruten Allerødruten-tegninger

Download Høringssvar vedr_Supercykelsti Allerødruten d.25.6.15