Vandhandleplan

Vandhandleplanen indeholder kommunens planer for at opnå god økologisk tilstand i vores vandområder, så de kan leve op til kravene i EU´s vandrammedirektiv.

Høring

Udkastet til vandhandleplanen er i høring til den 24. juni 2015

Mere information

Download Vandhandleplan-del-1 Vandhandlingsplan_del2 Appendiks_del2

Lokaludvalget har ikke svaret på denne høring.