Skoledistrikter 2016/2017

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager årligt en analyse af behovet for tilpasninger af skolerne grunddistrikter på baggrund af skolernes elevunderlag og fysiske kapacitet.
Analysen og forslagene skal sikre, at alle skoler har den fornødne kapacitet til at indskrive de elever, der har krav på at blive optaget på skolen.
Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 20. maj behandlet sag om skoledistrikter 2016/17 og besluttede at sende forslaget til ændringer i høring hos skolernes bestyrelser og andre interessenter med henblik på at få brugernes bemærkninger inden der træffes endelig beslutning om ændringer.

Høring

Indstillingen er i høring til den 7. august 2015

Mere information

Find høringsmaterialet her: https://www.kk.dk/edoc-agenda/23761/513ac9c1-d057-4f22-877a-ac79a75c5931/e970cc02-42e8-4ebc-9353-8e91c50e3312

Lokaludvalget svarede ikke på denne høring.