Østre Gasværk-kvarteret

Østerbro Lokaludvalg har sammen med en række lokale aktører arbejdet på et forslag til en ny anvendelse af Østre Gasværk grunden. Nu er forslaget færdigt og den lokale helhedsplan peger på en rekreativ udnyttelse med plads til både organiseret og uorganiseret idrætsliv. Se planen her