Supercykelsti - Indre Ringrute, intern høring

Indre Ringrute forløber rundt om København, igennem Frederiksberg, og skal være med til at binde de andre supercykelstier sammen på tværs.
Da der på meget stor den af strækningen allerede er cykelsti, er formålet at forbedre i nedslagspunkter på strækningen, for at cyklisterne får sikre, trygge og fremkommelige forhold på hele Indre Ringrute. Dette gøres fx ved at lave fremførte cykelstier, forbedre oversigtsforholdene, gøre cykelstierne bredere og bedre, lave busperroner og sikre sikkerhed og tryghed på strækningen.

Høring

Lokaludvalget kan kommentere forslaget indtil 8. maj 2015

Mere information

Download Supercykelsti-Indre-Ringrute, Lokaludvalgets høringssvar den. 21.4.15