Almene boliger - Kommuneplantilllæg

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 den 26. marts 2015.

Planforslaget skal muliggøre, at der i visse lokalplaner kan stilles krav om op til 25 pct. almene boliger.

Høring

Planforslaget er i høring til den 7. juni 2015.

Mere information

Download Almene_Boliger_Tillæg, læs lokaludvalgets tidligere svar på den forudgående høring vedr. almene boliger her. Lokaludvalget indsendte samme høringssvar ved denne høring.