Årskort svømmehallerne

Københavns Kultur- og Fritidsudvalg besluttede den 26. marts 2015 at sende forslag til ny pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne i høring hos relevante parter (brugerbestyrelser i svømmehallerne og Københavns Ældreråd, samt borgere i Københavns Kommune.

Forslaget er et årskort til grøn tid der kan købes af alle københavnere med halv pris for pensionister og studerende.

Prisen bliver for pensionister og studerende 425 kr. årligt og for 850 kr. årligt for alle andre.

Årskortet vil kunne benyttes i morgentimerne på hverdage (mandag til fredag). Undtaget herfra er Bellahøj Svømmestadion. Årskort vil herudover give adgang til fleksibel grøn tid (grøn flex).

Forslaget vil indgå i det samlede takstbilag for 2016 og vil, hvis forslaget vedtages, kunne købes fra 1. februar 2016.

På baggrund af de indkomne høringssvar behandler Kultur- og Fritidsudvalget forslaget igen den 30. april 2015.

Høring

Høringssvar skal være Kultur- og Fritidsforvaltningen i hænde senest den 27. april 2015. Svaret skal sendes pr. mail til: sek@kff.kk.dk

Mere information

Du kan finde referat fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde d.26. marts 2015 her

Lokaludvalget har ikke kommenteret denne høring.