Kommuneplan 2015 - intern høring

Forslaget til Kommuneplan 2015 – Den sammenhængende by – sætter rammerne for den fremtidige byudvikling i København som en udmøntning af Kommuneplanstrategi 2014 vedtaget i Borgerrepræsentationen den 11. december 2014.

Høring

Forslaget er sendt i intern høring med frist den 8. maj 2015

Mere information

Find indstilling og forslag her: http://www.kk.dk/edoc-agenda/18629/b61fbc4f-8f28-4908-868e-ea5d04fd9f59/11a33817-eb89-4395-a2c8-cec048a60e76

Download Lokaludvalgets høringssvar kommuneplan 2015_intern høring d.21.4.15, Mindretalsudtalelse til internt høringssvar vedr kommuneplan 2015_21.4.15